top of page

היום יום מוגנות הילדים

כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שהילד שלו מוגן. לכל אחד מאיתנו לא נעים לשמוע על כך שמעליבים את הילד שלו.

מה עושים כדי לתת בידי הילד כלים כדי להגן על עצמו?

קודם כל חשוב שהילד ירגיש שאתם מקבלים אותו כמו שהוא, מבינים את הרגשות שלו, שהוא יכול לשתף אתכם בחוויות שלו, שאתם שם לצידו מתי שהוא זקוק לכם. בצורה כזאת הילד ירגיש יותר ביטחון עצמי, הילד ירגיש שהוא יכול לספר לכם כל דבר, הילד ירגיש שהוא יכול לסמוך עליכם, הילד ירגיש שאתם אמפתיים כלפיו.

תנסו לברר עם הילד את נסיבות האירוע שבו העליבו את הילד ולחשוב ביחד עם הילד כיצד היה ניתן לפתור את הריב. אל תתמודדו עם הריב במקום הילד. תעודדו את הילד לבד לחשוב על פתרונות אפשריים לסיטואציה ואם קשה לו - תכוונו אותו. ככל שאתם מעודדים את הילד לחשוב על פתרונות באופן עצמאי כך הוא מקבל יותר בטוח בעצמו וביכולת שלו למצוא פתרון.

לפעמים כשמעליבים את הילד באופן שיטתי קצת קשה למצוא פתרון לסיטואציה. במצב כזה ניתן לעודד את הילד לספר לילד המעליב על הרגשות שלו, אך זה לא תמיד עובד, כי יכול להיות שההפך: זה יגרום לסיפוק של הילד המעליב – "יש הצלחתי להעליב".

אז מה עושים במקרה זה? תלמדו את הילד לשדר למעליב שכאילו לא אכפת לו מכך שהעליבו אותו. בדרך כלל כשהמעליב רואה שהוא לא מצליח להשיג את מטרתו ולהעליב את ילד, כשהמעליב רואה שהמילים שלו לא משיגות את ייעד ולא מפריעות לילד אחר – הוא (המעליב) פשוט מפסיק להעליב. לדוגמה אמרו לילד שלכם שהוא טיפש. תלמדו את הילד שלכם בשיא האדישות להגיב: "באמת, לא ידעתי שאני טיפש". חשוב להבהיר לילד שייתכן והעלבות לא ייעלמו באופן מיידי והמעליב ינסה עוד במשך איזה שהיא תקופה להעליב את הילד שלכם, אך כשהמעליב יראה שזה לא משפיע על הילד שלכם – הוא יפסיק. ודבר אחרון שחוב מאוד לעשות זה ליידע גננת/מורה על הדברים שקורים. חשוב מאוד שגננת/מורה תהיה מודעת לכך ותוכל במידת הצורך להתייחס לדברים.

איך אתם מתמודדים עם הסיטואציות שבהם העליבו את הילד שלכם? איך אתם עוזרים לילד שלכם להגן על עצמו?

הורות בכייף מאיה ניידיס ייעוץ והדרכת הורים


צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page