top of page

מדיניות הפרטיות

הורות בכייף מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפיינים וטפסים של "הורות בכייף" בפייסבוק או באתר של "הורות בכייף".


הורות בכייף מתחייבת שהמידע והפרטים הנאספים בקמפיינים וטפסים של "הורות בכייף" בפייסבוק ובאתר של "הורות בכייף" ישמשו אך ורק לצורך יצירת קשר עם הלקוח, שיפור חווית הלקוח באתר ושליחת מידע פרסומי ללקוח במידה והוא מעוניין בכך. הורות בכייף מתחייבת שהמידע שנאסף מהלקוח לא יועבר לשום גורם צד שלישי.


הורות בכייף מתחייבת לשמור על הפרטיות של כל הלקוחות ולא לנצל לרעה את המידע הנאסף בטפסים בקמפיינים של "הורות בכייף" בפייסבוק ובאתר של "הורות בכייף".

bottom of page